Zákaznický klub

Všeobecná pravidla LHSTYL klubu platná ke dni 1. září 2009.

Preambule LHSTYL klubu

LHSTYL klub (dále jen klub) je program pro zákazníky LHSTYL. Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle.

Členství v LHSTYL klubu

Členem LHSTYL klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba. Členství je bezplatné. Nárok na řádné členství v LHSTYL klubu mají všichni zákazníci, kteří souhlasí se Všeobecnými pravidly LHSTYL klubu a uskuteční nákup v hodnotě 2000kč.

Člen klubu obdrží po splnění výše uvedených podmínek svou základní LHSTYL klub kartu a to nejpozději do týdne v prodejně LHSTYL, Obrokova 15,ZNOJMO. Tuto kartu předloží člen vždy při nákupu v prodejně LHSTYL a jeho nákupy se automaticky budou načítat. Po dosažení limitu 15000kč během jednoho kalendářního roku, dostává člen LHSTYL BONUS KARTU , díky které má nárok při každém nákupu na slevu 10 % a všechny ostatní výhody klubu.

Členství v LHSTYL klubu zaniká z těchto důvodů:

  1. Člen klubu nerealizoval během dvou let žádný nákup na svoji kartu
  2. Člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s pravidly LHSTYL klubu

Nadstandardní služby v LHSTYL klubu

Členové klubu mají nárok na:

  1. Předností informace ohledně nové kolekce, připravovaných slevových akcí, které jim budou poskytovány buď emailovou zprávou, anebo sms zprávou na telefonní číslo, které uvedou na přihlášce
  2. Výměnu nenošeného oblečení, opatřeného visačkou s cenou do 3 běžných dnů od data na pokladním dokladu.
  3. Odložení zboží na 5 běžných dnů do rezervace

Ochrana osobních údajů členů LHSTYL klubu

Společnost LHSTYL prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje členů klubu jakýmkoliv jiným společnostem, či fyzickým osobám a použije je pouze k vlastním potřebám kontaktu se členem. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti LHSTYL klubu.

Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost LHSTYL klub si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla LHSTYL klubu. LHSTYL si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost LHSTYL klubu. Datum ukončení klubu bude oznámeno na prodejnách společnosti.